Hír

A KÖZGYŰLÉS ELFOGADTA A VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉT

 

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési javaslatát.
A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetési javaslat tartalma összhangban van az önkormányzat által vállalt kötelezettségekkel, a város gazdasági programjával és a korábban elfogadott költségvetési és egyéb szakmai koncepciókkal.
A Pénzügyi Bizottság a költségvetési javaslat bevételi oldalát reálisnak ítéli. A Bizottság megítélése szerint az előző évinél magasabb szinten számításba vett iparűzési adó realitását a városban működő vállalkozások teljesítőképessége alátámasztja.
A Pénzügyi Bizottság indokoltnak tartja fejlesztési, beruházási feladatok megvalósítása fedezetének biztosítására az érvényben lévő hitelszerződéssel egyező összegű fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét.
A Bizottság kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a megkezdett beruházások, fejlesztések (pl.: Agóra Pólus, Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések, közösségi közlekedés informatikai korszerűsítése, intézményi energia rendszerek korszerűsítése) folytatódjanak, illetve városi környezetünk korszerűsítése, javítása érdekében új, a városfejlesztés jövőjét is megalapozó fejlesztések, beruházások (pl.: Dunakapu tér és környezetének átépítése, Multifunkcionális csarnok építésének előkészítése, stb.) elinduljanak.
A Bizottság tudomásul veszi, hogy az intézményi működés, fenntartás fedezetére a javaslat visszafogott, takarékos előirányzatot biztosít. Úgy ítéli meg, hogy a költségvetési források meghatározó részét felhasználó intézményhálózat működésének hatékonyságát tovább kell javítani.
A Bizottság indokoltnak tartja a tartalékok, ezen belül az általános tartalék javasolt szintjének elfogadását, a civil szervezetek, egyházak támogatásának fenntartását, idegenforgalmi, kulturális, marketing, sport célú előirányzatok javaslat szerinti biztosítását.
A Bizottság a költségvetési javaslat Közgyűlés elé terjesztését, illetve a Közgyűlés általi elfogadását javasolja.
Radnóti Ákos
Pénzügyi Bizottság elnöke

 

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évre vonatkozó költségvetési javaslatát.

A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a költségvetési javaslat tartalma összhangban van az önkormányzat által vállalt kötelezettségekkel, a város gazdasági programjával és a korábban elfogadott költségvetési és egyéb szakmai koncepciókkal.

A Pénzügyi Bizottság a költségvetési javaslat bevételi oldalát reálisnak ítéli. A Bizottság megítélése szerint az előző évinél magasabb szinten számításba vett iparűzési adó realitását a városban működő vállalkozások teljesítőképessége alátámasztja.

A Pénzügyi Bizottság indokoltnak tartja fejlesztési, beruházási feladatok megvalósítása fedezetének biztosítására az érvényben lévő hitelszerződéssel egyező összegű fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét.

A Bizottság kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a megkezdett beruházások, fejlesztések (pl.: Agóra Pólus, Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések, közösségi közlekedés informatikai korszerűsítése, intézményi energia rendszerek korszerűsítése) folytatódjanak, illetve városi környezetünk korszerűsítése, javítása érdekében új, a városfejlesztés jövőjét is megalapozó fejlesztések, beruházások (pl.: Dunakapu tér és környezetének átépítése, Multifunkcionális csarnok építésének előkészítése, stb.) elinduljanak.

A Bizottság tudomásul veszi, hogy az intézményi működés, fenntartás fedezetére a javaslat visszafogott, takarékos előirányzatot biztosít. Úgy ítéli meg, hogy a költségvetési források meghatározó részét felhasználó intézményhálózat működésének hatékonyságát tovább kell javítani.

A Bizottság indokoltnak tartja a tartalékok, ezen belül az általános tartalék javasolt szintjének elfogadását, a civil szervezetek, egyházak támogatásának fenntartását, idegenforgalmi, kulturális, marketing, sport célú előirányzatok javaslat szerinti biztosítását.

A Bizottság a költségvetési javaslat Közgyűlés elé terjesztését, illetve a Közgyűlés általi elfogadását javasolja.

 

 

Radnóti Ákos

Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 

Galéria